Có mấy e mời các bác chém hộ e nuôi có tốn thóc ko?http://youtu.be/OXhFmZA-h-Q