nghĩ chơi serama nên thanh lý hết tổng 6con 1t2 ai mua alo 0943558768 gặp thông gà đang ở cà mau ship toàn quốc nhé.
trông 13th bị mái nhổ lông đang ra lạichân bị sùng

mái chung bầy chân giống gà trống trên

mấy em gà tơ

trống đuôi vẹo