chim mình nuôi đc 2 tháng, mùa đầu ( nuôi chim non lên), đang thay lông. thực đơn hằng ngày là 6,7 con dế, 15 -20 con sâu qui, và cám luôn có trong cóng nhưng chim k ăn cám nhiều lắm. khoảng 15 ngày nay chim đi phân lỏng,có màu trắng đục, có mùi hôi khó chịu. số lượng phân ị ra mỗi ngày cũng rất ít. từ ngày bị chim vẫn háu ăn và hót líu lo cả ngày, nhưng hơi xù lông !! mong mọi người ai có kinh nghiệm giúp mình với.