ai giúp mình với . chim mình là chòe đất. đang thay lông đợt đầu. hằng ngày ăn 6.7 con dế.20 con sâu và cám ( nhưng ăn cám ít lắm ) không biết bị gì mà đi phân lỏng mà trắng đục và có mùi hôi