có lần có người nói cá mái có một cồi sinh dục lộ ra ngoài gần vây ngực , dùng cái này để phân biệt cá mái với cá đực
em có con cá ( đuôi, kỳ dài)ngừoi bán nói là đực , nhưng nó có cái cồi sinh dục màu trắng lòi ra , và để ý mấy con mái xiêm thường thì cũng có
,cũng có thấy ở mấy con đực
vậy em không biết tín hiệu đó có chính xác không?
hay chỉ là hậu môn của chủ, con nào cũng có
xịn mọi ngừoi trả lời em
còn nếu phân biệt theo bài viết kia thì , chỉ là cảm nhận khách quan không thể phân biệt rõ được