Có Bác nào đã và đang nuôi sâu quy xin chỉ giúp em, em đã ép được con quy đẻ nhưng nở không nhiều và không biết cách nuôi sâu con nên không lớn hoặc chết hết. Mong Bác nào có kinh nghiệm chỉ em với vì chổ em đang ở không có bán sâu. Trên wed thì chỉ chung chung thôi.