Có sự cố hồ và ko có thời gian chắm sóc nên mình cần nhượng lại e Huyết này, xuất xứ HASG,size >30cm,giá 17500k,mong ace ủng hộ,cảm ơn nhiều,0933469686(công việc di chuyển nhiều xin đừng nhắn tin ah)
Hiện tại đang sống trong hồ secour