bán hoặc ai có lũa bonsai hoặc phân nền đổi với mình cũng được
[IMG][/IMG]


---------- Bài viết thêm vào lúc 06:58 PM ---------- Bài viết trước được viết vào lúc 06:57 PM ----------


ai cần alo cho mình hoặc sms 01883110639................................