Hồ nhà em đang xài 2 bóng compact chữ u, mỗi bóng 23w vậy thì có đủ sáng hay không ạ?