tình hình là e vừa bị bay con trống anh em nào dư trống thi chia lại cho em nha 1293398566 gặp đạt

---------- Bài viết thêm vào lúc 12:13 PM ---------- Bài viết trước được viết vào lúc 11:59 AM ----------


đt là 01293398566 .................................................