xin chào ae điễn đàn, mình là thành viên hoàn toàn mới về thủy sinh, nên rất cần ae giúp đỡ, là hồ mình làm hơn nửa tháng nay, đã dùng lọc, nhưng sao ở đáy hồ, nó có màng màng giống như mạng nhện, phủ đầy trên mặt lớp phân và sỏi, vậy đó là gì vậy ace và muốn loại bỏ nó bằng cách nào? nhờ chỉ giáo giúp, xin cảm ơn!