Mình ở khu vực Tp.HCM , muốn tìm địa chỉ mua sỏi cho gà ăn , trong thức ăn cho gà đẻ của Con Cò có sỏi , mình muốn mua loại sỏi đẻ có tác dụng tương tự như vậy , ai biết chổ bán chỉ với