Co phai đăng 10 bài mới có quyền trã lời ngươì khác đúng không các a ?