Xin địa chỉ mua đá size nhỏ trắng - đen.bác nào biết chỗ chỉ e có giá thì tốt,e còn mang đạn