Chào Các Bác, Các Anh, Chị.

Em mới vào nghề chơi chim họa mị. gặp rất nhiều khó khăn trong quy trình chăm sóc chim và cho chim tắm. nhưng đúng chiều nay em đã nghiên cứu ra một phương pháp và đã thành công. em xin chia sẻ kịnh nghiệm của em để cho tất cả chú mi không chịu tắm phải tắm như em đã gặp.
Đầu tiên các bác gỡ bỏ cầu trong lồng tắm ra, các bác cho nước vào trong lồng . Các bác bỏ thêm một cục gạch thẻ vào trong cái đồ đựng nước cho chim chim tắm. LƯu ý là để nước gần ngập cục gạch thôi, đừng đẻ ngập nhé. vào các bác cho chim qua lồng tắm. thế là chú chim của chúng ta sẽ đậu trên cục gạch thẻ mà các bác bỏ vào đó từ từ chú chim của chúng ta sẽ tắm.
Nếu trong trường hợp của chú chim của chúng ta không chị tắm các bác lấy bình xịt tưới hoa xịt cho ướt lông tự động chú chim của chúng ta sẽ tắm.cái này áp dụng cho những chú chim đứng ở trên cầu đưa đầu nhũng nước cũng phải tắm.
em xin hết nếu có điều gì các bác thắc mắc alo cho em theo số điện thoại của em :01279819860
nếu có gì sai xin các Bác, Anh và chị góp ý. Thanh Thiên kích chào