Chú ccl nhà mình mới về được gần 2 tháng, ban đầu mình cho ăn sâu tươi, hơn 1 tuần nay mình có cho ăn dế, thấy phân thế này...

Có lẽ dế ngon hơn nên có vẻ k thích ăn sâu nửa...Mong các pro chỉ giúp mình nhé!!!
Thân!!!