con này gáy đủ các bác ah.hình như giọng thổ nhưng thổ gì thì em chịu.hix.