Mới tập chơi cu gáy nên cần 1 con mồi đất chơi được. anh em nào có dư hoặc không chơi nhượng lại em 1 con( giá bình dân thôi nhe).Giọng thổ nhe.
Anh em nào có liên hệ giúp. TPHCM