không biết tự nhiên mấy hôm nay con Suprem của em nó hay cạ mình vào thành hồ, em đã cho muối vào , tăng nhiệt độ nhưnh vẫn không hết. Bác nào biết xin chỉ giúp .