em mới tiếp cận loại PL thọ còn chưa biết rõ về nó, bác nào biết xin chỉ giúp em.
Cảm ơn nhiều