E rao hộ bác socnhim chưa đủ 50 bài:
Ae nào có khoáng nước shirakura thanh lý hoặc bán thì liên hệ inbox nick socnhim hoặc theo số đth Tú :0125 3393333 giúp e với ạh