em ở đà nẵng chuẩn bị tập chơi manh manh,mong ae gần xa giúp đỡ