em thấy các bác nói nhiều về bảy màu qúa nên cũng muốn muôi hôm nọ cĩng có mày bác tư vấn là nuôi bảy màu nhưng mà ra tiệm không có ! cá ai ở tháo bình bán cá bảy màu ko ??mà cho thò càng tốt!hehe!