như tiêu đề đã nói. mình cần kiếm 1 em sâu đầu đỏ, chơi ok 1 tý, bẫy lai rai, văn nghệ thứ 7 chủ nhật . giá hữu nghị.
anh em nào có dư chia lại hoặc chán ko chơi thì alo mình.
0902599294. khoa