mềnh muốn mua đá có dáng đẹp, để tạo hình núi cho hồ thủy sinh, các pác cho hỏi là mua ở đâu? xin cảm ơn! mềnh ở Sài gòn