Dọn dẹp hồ và thanh lý bớt tép kiếm ít cho dự án mới cần thanh lý một ít tép:
+ 10c Kingkong, panda, winred, size 1,2-1.8: giá 450k/c, lấy 5c trở lên giá 400k/c.
+ 5c extreme kingkong, size 1.2-1.5cm: giá 600k/c
+ 10c bluebolt hàng chất lượng cao, xanh toàn thân, size 1.2-1.5cm: giá 700k/c, lấy 5c thì 600k/c.
Tất cả tép mua 10 tặng 1
+ 5l matrix dùng chưa tới 3thang: 300k/l


Thiện: 0934953867