mình là người lần đầu đăng ký thành viên ,nên chưa biết phải làm sao để được là thành viên chính thức . mong các bạn giúp đỡ