Bác nàocos bình MT3 cứu hỏa ko dùng đến để lại cho em nhé liên hệ 0912019153