do không có điều kiện và hồ quá nhỏ nên cần để lại cho anh em nào co nhu cầu mới chơi cá rồng.cá khỏe mới lớn khoản 45 cm ae nào quan tâm 01673713561thak