Tổng thanh lý hết gà.
- Đàn gà 4 tháng hơn.
cha mẹ là tre bổn Oscar Akins. cha mẹ nhập còn chì + thùng giấy nhập.
cha 7,8 lạng , mẹ 8 lạng

SaiGon , Q5 TPHCM
O9O9.888.52O
hình cha mẹ trước.
hình đàn gà 4 tháng. hình vài e
có trống điều , úa
có Mái điều , úatrống = 2,5 triệu
mái = 2 triệu

cha mẹ bán luôn giá = alô

O9O9.888.52OHình gà Peru lai mỹ đẻn. 8 tháng

Mái 1kg vừa rớt trứng so đầu tiên = 3 triệu
Trống 1kg2 = 4triệu