Bác nào biết ở HN chỗ nào bán CF nhiều mầu ko a ? em tìm mà chỉ thấy có loại mầu đỏ, xanh thôi..