cho em hỏi chú cu bổi em mới nhâp khẩu có cườm chẻ nát nhỏ như cong tóc có nên nuôi không ,mới 3 tháng đã bắt đầu nổi .em nghe nói mau nổi thì không bền phải không a . em không biết cách tải hình , mong các cao thủ thông cảm.thank