Nhờ các đại ca cho e xin tên mấy loại rêu này, e cũng từng chơi qua các rêu như java,xmas, riccia, pelia, rêu lửa nhưng mà chưa đc nhìn thấy hình thái lá cạn của các rêu đó.
Cái này trông giống rêu java
Cái này thì hơi hơi giống pelia