Bồ câu bị ngửa cổ ra sau, ăn uống nhìn vẫn bình thường nhưng thỉnh thoảng nó đậu thì cổ ngửa gập ra sau, gập như gãy
Khi lùa thì nó bay ngửa ra sau
Xin các bác cách chữa với ạ, xin cảm ơn