tình hình là hôm trước có mua 1cap bạc má kem về nhà nuôi nhằm hai con mái giờ anh em nào có trống đổi cho mình với hoặc ai cần minh bán 300k hai con mái này luôn dt 01293398566 gặp đạt đia chỉ 1003 lò gốm f8 q6