mình có clip ngắn up lại mọi người xem , anh em cho hỏi có cách nào cho ấp đạt nhiều gà trống hơn không, gà nhà mình chỉ được 1/4 là trống à ,