Trước ra chợ thấy có bán quả mà không biết mua giống ở đâu?mà là cây ăn quả nên cũng chẳng có mục nào để post bài bác nào có để e sdt 0968537183