http://www.youtube.com/watch?v=Kv2dR6GwsnU
em nó mới đc 1 năm rưỡi tuổi lồng và đang thay lông nhờ các bác đánh giá giúp thân.....