e đang dảnh có nhu cầu mua một e về chơi bác nào có để lại cho.chỉ luôn thức ăn với các chăm luôn