lôc85 lại gửi nhiều bài kìa BQT ơi, lần trước em đã nhắc mấy anh rồi và BQT đã gộp thành 1 topic, giờ lại có nữa kìa trong topic cá thành viên flowerhorn đó