em mới làm 1 cái hồ lũa và đá, nhưng sao cảm thấy nó chưa đẹp, mong ae xem giúp, em cần trồng cây hậu cảnh gì, bỏ và thêm những gì, thanks mọi người