Tình hình là mới biết đến ali, lần đầu set bể với nền cát vàng dưới, sỏi 3 màu trên,đá ra đường tàu nhặt tạm vài cục, chạy nước một ngày rồi thả cá(trộm vía chưa chết e nào do nước).
Cá nhặt tùm lum đc hơn chục em gồm venus, milomo, da báo,elecblu, mbuna vàng,cam toàn size nhỏ 5 - 7 cm.
E cho ăn ngày 2 bữa chỉ gồm sakura trộn với thức ăn lên huyết của la hán do trường bà hom sx.

Các bro gạch đá cho các cháu lên màu, đc mấy hôm về nhà giờ màu nhạt phếch


Thanks all