Con chim gáy nhà mình bị đậu nhưng lại bị ở 2 lỗ tai.Đùn ra bã đậu vàng khè cứ cậy đi mấy hôm lại có tiếp.Gần như là baaaax đậu.Cho uông thuốc Đậu cua gà mà không khổi.Bác nào biết thuốc tri bảo em với.
em lấy tăm cậy ra gần giống cái kén mà bác giothoc vẫu thuật
http://www.aquabird.com.vn/forum/sho...t=86631&page=1