dòng gà chuối SAMMY RAMSEY GREY lối đá như thế nào vậy có đá cựa tròn được không?