lý giải làm sao tiếng chim cu . mê mệt ngày đêm nó gáy gù .cục cu cu cú cu cù cụ . bao nhiêu người thích cái tam ngu