Mod thông cảm nếu có post sai , mình muốn mua gà đông tảo nhưng ko bik ở đâu bán gà thuần chủng , thấy trên trang web http://www.traigadongtao.vn/ bán gà nhưng ko bik gà có thuần chủng ko , , ah con 1 vấn đề nữa là con gà tiến vua 01 trong hình ở trên web sao gọi là gà tiến vua nó là gà đông tảo mà , nhớ ko nhầm là gà tiến vua có 9 cựa , anh em nào bik xin chỉ giáo giúp .thanks.