Em có cặp chim Yến Phụng. Một chú ấy bị sùi mỏ, sùi da chân mấy tháng nay rùi. Mới đầu e tưởng do nó già nên như thế nhưng mấy hôm nay em thây hiện tượng này nghiêm trọng hơn trước. Có vẻ chú chim cũng yếu hơn mọi ngày. Đọc trên mạng thì có bác nói là bị nấm. Có bác nào gặp trường hợp giống em không giúp em với