tình hình là em mua nhầm 1 e dã ca các bác cho e hỏi dã ca có hot dc ko vậy >