Con cá cửu sừng của em nó không chịu ăn gì cả , bỏ cái gì vô nó cũng không ăn suốt ngày cứ nằm lì một chỗ.
Mong các bác giúp đỡ kẻo nó chết