hiện chừ đang vào mùa thay lông hay sao mà mấy chú khuyên nhà tôi thi nhau rớt lông hết khôngg còn con nào để đem đi chơi